Tydlyn

2002: Verslag voor AS oor Homoseksualiteit

In die lig van die voortgaande besinning verklaar die Algemene Sinode dat ons nie langer kan volstaa...
Lees Meer

2004: Verslag voor AS oor Homoseksualiteit

Die Algemene Sinode erken dat daar nie eenstemmigheid in die kerk is oor wat die wil van God met bet...
Lees Meer

2002 en 2004: Besluite oor Homoseksualiteit

Die Sinode is daarvan oortuig dat alle mense, ongeag hulle seksuele oriëntasie, ingesluit is in God...
Lees Meer

2007: Verslag oor Homoseksualiteit

Alle mense, ongeag hulle seksuele oriëntasie, is ingesluit in God se liefde en hulle behoort op gro...
Lees Meer

2007: Besluite oor Homoseksualiteit

Die verlening van predikantsbevoegdheid is ? funksie van die Algemene Sinode. Die sinode besluit da...
Lees Meer

2008: Verslag voor die VGK AS

In the ongoing process Synod pleads for an ethic of love and graciousness, embrace and togetherness ...
Lees Meer

2013: Beskrywingspunt oor Homoseksualiteit

(Brief 26 lidmate) Ons pleit dat u gay mense, nes heteroseksueles, as volwaardige mense en as volwaa...
Lees Meer

2013: Besluite deur die AS oor Homoseksualiteit

Die Algemene Sinode gee opdrag aan die ASM om in voortsetting van die 2007 verslag oor homoseksualit...
Lees Meer

2015: Verslag oor Selfdegeslag-verhoudings voor AS

Die Algemene Sinode reël ’n gefasiliteerde gespreksgeleentheid oor die opdrag ter vergadering. Di...
Lees Meer

2015: Besluite oor Selfdegeslag-verhoudings

Die Algemene Sinode besluit om erkenning te gee aan die status van burgerlike verbintenisse van pers...
Lees Meer