Liturgie vir ʼn oop gesprek

AflaaiButtonsPDF

Hierdie liturgie kan gebruik word in ʼn erediens of vir groepgesprekke en vergaderings. Dit sal goed wees as daar 90 minute ingeruim kan word vir die volle liturgie. Die doel van die liturgie is om mense voor die aangesig van God te bring in ʼn veilige ruimte waar hulle vanuit die Skrif kan nadink en gesprek kan voer oor die Sinode se besluit oor selfdegeslagverhoudings. Die teksgedeelte, Handelinge 15, handel nie oor hierdie kwessie nie, maar oor hoe gelowiges in die geloof onderskei oor ʼn saak waaroor hulle verskil. Daar word ander Bybelstudies beskikbaar gestel wat gaan oor tekste wat meer direk oor selfdegeslagverhoudings gaan.