Bewegende Belydenis

AflaaiButtonsPDF

‘n Verkorte weergawe van God met ons

Die Bybel as rigsnoer vir ons lewe

In die laat 1970’s het die Gereformeerde Kerke in Nederland reeds positief tov selfdegeslagverhoudinge besluit. Soos nou by ons, het dit ook baie onsekerheid in daardie kerk veroorsaak. Die gevolg was dat die Gereformeerde Kerkte toe ʼn dokument, God met ons, die lig laat sien het. Dié dokument het Feb 1981 verskyn. Hierdie is ʼn verkorte weergawe op Afrikaans. Dalk help dit julle ook om sinvol aan die huidige debat deel te neem.

Pieter Fourie