2015: Verslag oor Selfdegeslag-verhoudings voor AS

VerslagAflaaiButton

Die Algemene Sinode reël ’n gefasiliteerde gespreksgeleentheid oor die opdrag ter vergadering. Die Algemene Sinode besluit om die opdrag voort te sit en besluit ter vergadering oor die raamwerk vir die voortgesette navorsing en dialog.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *