2013: Besluite deur die AS oor Homoseksualiteit

Die Algemene Sinode gee opdrag aan die ASM om in voortsetting van die 2007 verslag oor homoseksualiteit ʼn studie te doen oor die status van selfdegeslagverhoudings in die lig van die Skrif en Gereformeerde tradisie en besluit dat homoseksuele en heteroseksuele studente wat hulle voorberei vir die bediening in die NG Kerk, aan dieselfde Christelik-etiese standaarde moet voldoen met die oog op legitimasie en verbind hom ook in die hantering van die saak aan die waardes van die Seisoen van Menswaardigheid.

VerslagAflaaiButton

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *