2007: Verslag oor Homoseksualiteit

Alle mense, ongeag hulle seksuele oriƫntasie, is ingesluit in God se liefde en hulle behoort op grond van hulle doop en geloof as volwaardige lidmate van die kerk van Christus aanvaar te word. Onder volwaardige lidmaatskap word verstaan toegang tot die sakramente, toegang tot die ampte en onderworpenheid aan die kerklike tug.

Die kommissie betrek ook ander kommissies en deskundiges by die besinning oor hierdie saak. Veral moet gepoog word om ook gelowiges met ‘n homoseksuele oriĆ«ntasie by die ondersoek te betrek.

VerslagAflaaiButton

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *