2002: Verslag voor AS oor Homoseksualiteit

In die lig van die voortgaande besinning verklaar die Algemene Sinode dat ons nie langer kan volstaan met die verslag Homoseksualiteit: Wat sĂȘ die Kerk? van 1986 nie. Die Algemene Sinode versoek ampsdraers en kerkvergaderings derhalwe om met groot omsigtigheid die aangeleentheid te hanteer in afwagting op die besluite van die volgende Algemene Sinode. 14.11.2 Die Algemene Sinode dra dit op aan die Algemene Kommissie vir Leer en Aktuele Sake om ‘n grondige teologies-etiese studie te doen oor homoseksualiteit met die oog op die volgende Algemene Sinode.

VerslagAflaaiButton

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *